Què és el talent?

Què és el talent? Des de fa uns anys que en l’entorn empresarial, sobretot en recursos humans, que es parla a tot hora de Talent. I és a aquest Talent al qual jo em vull referir. Perquè a les empreses el Talent que es busca és aquell que, sí o sí, et fa guanyar