Current Status
No inscrito
Precio
Cerrado
Get Started

Aquest curs està pensat i planificat per a fer-ho de forma grupal. Si a la vostra entitat hi esteu interessats podeu contactar-nos per mitjà del formulari fent click aquí.


L’ objectiu del curs es: Que el participant prengui consciència que l’atenció al públic és un dels principals pilars en la competitivitat de les empreses del nostre segle.

-Que assimili conceptes de comunicació, importància i urgència.

-Que l’estudiant conegui les tècniques de planificació i gestió d’activitats comercials que optimitzin de manera efectiva els processos de seguiment i fidelització de clients.

-Que els participants es preparin per saber proporcionar un servei de qualitat, tècniques per millorar la comunicació amb el client i pautes per conèixer el perfil tant del públic com del venedor.